13.1_saba_belca_logo

QHM: Nuk kemi akuzuar kopmanin “Saba Belça”. Mirëpo, ish pushteti i asaj kohe.

13.1_saba_belca_logo

Lidhur me ripublikimin e shkrimit për ofera korruptive , i cili për herë të parë u publikua para tri viteve, ne si organizatë jo qeveritare, distancohemi nga akuzat kundrejtë kopmanisë “Saba Belça”. Mirëpo, nuk distancohemi nga ish pushteti i asaj kohe që ekziston dyshimi për keqpërdorim. Në atë rrugë, dhe në atë kohë, kompania në fjalë ka dhënë kontributin e vet human, ku edhe në shkrim figuron për dhurimin e dheut për rregullimin e rrugës, tek varrezat e reja, ku e cila kompani është e njohur për humanitet, jo vetëm në Preshevë por edhe më gjerë. Poashtu, kompania “Arso Com” ne menyr humana ka bere transportin nga gurethyesi “Saba Belqa”.

Kryetari I QHM-së Kujtim Sadriu